„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 16 – 19 czerwca br. zorganizowany został wyjazd studyjny w rejon Podhala, w którym wzięło udział 30 uczestników, w szczególności członkowie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach oraz lokalni liderzy, przedsiębiorcy z branży spożywczej (wytwórcy produktu lokalnego).

Uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielem Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania, który opowiedział o działalności LGD a następnie zaprezentował efekty realizacji projektów sfinansowanych dzięki środkom przyznanym przez tą LGD. Pierwszym zaprezentowanym projektem była operacja pn.” Wprowadzenie usług cateringowych w oparciu o dania tradycyjne i innowacyjne wykorzystujące potencjał produktów lokalnych” w miejscowości Poronin. Kolejnym przedstawionym grupie projektem była operacja pn.: „Modernizacja zaplecza gastronomicznego w Karczmie Muzykancko” oraz zaprezentowano projekt z zakresu rozwijania działalności gospodarczej pt.: „Tradycyjne lody z krowiego, owczego i koziego mleka z wykorzystaniem lokalnych produktów” wraz z degustacją lodów tradycyjnych.

W kolejnym dniu wizyty studyjnej uczestnicy udali się do miejscowości Kościelisko w celu zapoznania się z realizacją projektu pn. „Remont z modernizacją Sali widowiskowej Domu Ludowego w Kościelisku”. Zwiedzanie obiektu pozwoliło na zapoznanie się z architekturą drewnianą i tradycyjną budownictwa podhalańskiego. Następnie zaprezentowano projekt zrealizowany przez OSP Kościelisko,  pn.: „Utworzenie nowego obiektu: ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej „BIKE STOP” w Kościelisku”

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności społeczności tatarskiej, a także wzrost wiedzy i zaangażowania 30 uczestników wyjazdu studyjnego poprzez poznanie dobrych praktyk, które pokażą możliwości różnych form pozyskania środków i współpracy partnerskiej. Przedsięwzięcie posłuży zapoznaniu uczestników wyjazdu studyjnego z przedsiębiorczością i turystyką charakterystyczną dla odwiedzanego regionu. W efekcie została nawiązana sieć współpracy pomiędzy tatarską mniejszością narodową, a mniejszością etnograficzną (podhalańczykami), którzy są liderami w turystyce krajowej i jednocześnie bardzo dobrymi przedsiębiorcami.

Używamy plików cookie do udoskonalania naszej witryny i Twoich doświadczeń podczas korzystania z niej. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie i ich usuwania, przeczytaj naszą Politykę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie i ich usuwania, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

  Akceptuję!!! .