KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 22 – 25 kwietnia br. zorganizowany został wyjazd studyjny w rejon Kaszub, w którym wzięło udział 30 uczestników, w szczególności członkowie Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki  oraz lokalni liderzy, przedsiębiorcy (wytwórcy produktu lokalnego).

Pierwszego dnia uczestnicy wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami LGD „Trzy Krajobrazy", gdzie mieli możliwość wizytacji wybranych miejsc opisywanych w stworzonym przez LGD portalu turystycznym www.3krajobrazygdanskie.com dedykowanemu odkrywaniu historii i atrakcyjności turystycznej regionu w ukierunkowaniu na aktywną turystykę rowerową. Kolejny etap programu wizyty  obejmował wizytację Centrum edukacji i promocji regionu w Szymbarku, w ramach zapoznania z działaniami, realizacjami i przedsięwzięciami misji: Wspierania mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubska Droga” realizowanej przez Stowarzyszenie LGD "Kaszubska Droga".  Trzeci dzień wizyty studyjnej został poświęcony spotkaniu w LGD Bursztynowy Pasaż. Przedstawiciel LGD dokonał prezentacji działalności i przykładów realizacji z zakresu m.in: aktywizowania ludności wiejskiej; projektów dofinasowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR): podejmowanie działalności gospodarczej; promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i skierowanych do tej grupy docelowej; promocja i stymulowanie działań w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w dziedzinie kultury. Uczestnicy wzięli udział w queście opracowanym przez LGD. Ostatni punkt Ramowego programu wizyty studyjnej obejmował spotkanie z LGD Turystyczne Kaszuby, w tym zapoznanie ze strategią i głównymi kierunkami rozwoju terenu, które oparte są głównie na rozwoju szeroko rozumianej turystyki oraz przetwórstwa lokalnych produktów spożywczych. W ramach wizyty zostały zaprezentowane wybrane dobre praktyki z kategorii: podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, projektów w ramach promocji kultury kaszubskiej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie aktywności społeczności tatarskiej, a także wzrost wiedzy i zaangażowania 30 uczestników wyjazdu studyjnego poprzez poznanie nowych form kreowania i rozwoju lokalnego produktu turystycznego, wykorzystanie potencjału i trendów turystyki oraz sposobów identyfikacji walorów i atrakcji możliwych do włączenia w proces kreowania lokalnych produktów turystyki wiejskiej. Przedsięwzięcie posłuży zapoznaniu uczestników wyjazdu studyjnego z przedsiębiorczością i turystyką charakterystyczną dla odwiedzanego regionu.

Używamy plików cookie do udoskonalania naszej witryny i Twoich doświadczeń podczas korzystania z niej. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie i ich usuwania, przeczytaj naszą Politykę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie i ich usuwania, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

  Akceptuję!!! .